परराष्ट्र सम्बन्धका आयाम

परराष्ट्र सम्बन्धका आयाम

– SANTOSH SHARMA POUDEL This opinion piece was originally published in The Kantipur Daily on March 26, 2024. The original article can be read here. कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । परराष्ट्र नीतिका केही पक्ष स्थायी हुन्छन् भने...